top of page

Mon, 24 Oct

|

Digital event

Academic / investigator-initiated studies

This is the second meeting in the Clinical Trials meeting series. It is only in Norwegian.

Registration is closed
See other events
Academic / investigator-initiated studies
Academic / investigator-initiated studies

Time & Location

24 Oct 2022, 15:00 – 17:00 CEST

Digital event

About the event

CONNECT Clinical Trials Meeting Series: 2nd Meeting addressing: Academic / investigator-initiated studies (Norwegian: Utprøverinitierte legemiddelstudier; fra ide til studiestart)

Med fokus på samhandling: Hvordan lykkes med det på sykehusene – hva kreves? Hvordan «tenker» industri mht støtte til uavhengig forskning – hvordan navigere i strategier og ulike industriprosesser?”

Host:  CONNECT Working Group 2

Date: Monday, October 24th, 2022; 15:00h – 16:30h

Venue:  Please register here to receive the ZOOM details. The meeting will be recorded.

Questions can be submitted via the meeting chat. You are also invited to ask questions and contribute to the discussion following the presentations: just raise your hand virtually and the moderator will give you the word.

AGENDA

15:00h – 15:05h

Velkommen ved Asmund Flobak for CONNECT WG2

15:05h – 15:25h

“Akademiske legemiddelstudier: fra idé til publisering av resultat»

Bjørn Henning Grønberg; Professor, Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU. Overlege, Kreftklinikken, St. Olavs hospital.

15:25h – 15:40h

Ways of working

Anne Hansen Ree, Overlege, Akershus universitetssykehus og Professor Universitetet i Oslo Ahus and Ali Areffard, Disease Area Head Immuno-Oncology, Bristol Myers Squibb Norway

15:40h – 16:00h

Erfaringer fra MERLIN studien, en nordisk akademisk studie som studerer mosunetuzumab for pasienter med tidlig tilbakefall av follikulært lymfom

Marianne Brodtkorb, Overlege og Kreftforsker- Avdeling for kreftbehandling og Institutt for kreftforskning, OUS; Ida Rosnes, Medisinsk Rådgiver Roche Norge og Janne Beheim, Medisinsk Rådgiver GSK Norge (Moderator)

16:00h – 16:20h

Hvordan «tenker» industri mht støtte til uavhengig forskning – hvordan navigere i strategier. Når starte, hvem kontakter man etc.?

Eli Bergli, Medisinsk Sjef Onkologi Novartis; Ali Areffard, Disease Area Head Immuno-Oncology, Bristol Myers Squibb Norway, Anne Bee Hegge, Medisinsk Direktør Roche Norge

16:20h – 16:30h

Oppsummering og introduksjon av neste møte

Contact: Jutta Heix, Head of International Affairs Oslo Cancer Cluster / Project Lead CONNECT; jh@oslocancercluster.no

Share this event

bottom of page