top of page
Search
  • henriette012

CONNECT seminar om Nukleærmedisin

Updated: Mar 23, 2022

Nukleærmedisin med presisjonsdiagnostikk og persontilpasset behandling.Nukleærmedisin omfatter både diagnostikk og behandling ved bruk av radioaktive legemidler. Teranostikk er blitt et kjent begrep i nukleærmedisin som kombinerer diagnostikken fra en SPECT eller PET-undersøkelse med terapi hvor den bildedannende radioaktive substansen er byttet ut med en radioaktiv «sprengladning» som gir lokal celledød i det området hvor denne akkumuleres.


Først ut i dette webinaret er overlege i nukleærmedisin ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Tore Bach-Gansmo, med tittelen «Teranostikkens inntogsmars; treffer vi blink med radioaktiv presisjonsdiagnostikk og kan vi kurere med påfølgende radioaktiv behandling?». I hans forelesning belyses oppturer og nedturer med radiojodbehandling, radioimmunterapi og peptid reseptor radionuklid terapi. Oppsummert sier Tore:


"Vi er trolig best i klassen til å treffe blink. Det er gode resultater på forlenget overlevelse, og vi nærmer oss et gjennombrudd for kurativ behandling for flere kreftformer."


Vår neste foreleser, radiokjemiker Tom Christian Adamsen ved Haukeland Universitetssjukehus, snakker om etablering av spesifikke PET-tracere i Norge. Han tar opp spørsmålet: Hvilke trenger vi, hvordan får vi det til og skal vi fordele mellom helseregionene? Han reflekterer også over hvor mange PET-sentre Norge trenger og om det er behov for PET-skannere på alle sykehus. Tom Christian fremmer et viktig poeng:


"Knapphet på ressurser for produksjon gjør at alle PET-sentrene bør ikke produsere alt. For PET-tracere til små pasientgrupper bør det være et samarbeid om hvem som produserer hva. For dette trengs det nasjonal koordinering."


Siste foreleser, administrerende direktør i Inven2 AS Ole Kristian Hjelstuen, snakker om Norges rolle som ledende nasjon i utvikling av radioaktive legemidler og hva som skal til for å samle nasjonen til bedre deltagelse i kliniske studier. I sitt foredrag viser han at radiofarmasøytisk produksjon og utvikling har en sterk posisjon i Norge. Med regjeringens satsnings på kliniske studier og opprettelsen av NorTrials, hvor det etableres 6 senter på faglige satsningsområder, går Norge i riktig retning for å øke pasientantallet til kliniske studier. Ole Kristian avslutter med:


"Nøkkelen til vekst er kultur, struktur og systematikk."


Det er ingen tvil om at nukleærmedisin er en stor bidragsyter til presisjonsdiagnostikk og persontilpasset behandling. Det blir spennende å følge utviklingen videre.


En stor takk til alle foreleserne. Webinaret kan ses under.75 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page