top of page

Wed, 14 Aug

|

Arendal

Hvordan kan prioriteringsmeldingen adressere utfordringene i persontilpasset medisin på en god måte?

I 2025 er det forventet at regjeringen legger fram en ny prioriteringsmelding. Hvordan kan denne på best mulig måte ta opp i seg problemstillingene som er vesentlige for persontilpasset medisin? Konsortiet CONNECT er en unik sammeslutning av aktører på nettopp området persontilpasset medisin.

Hvordan kan prioriteringsmeldingen adressere utfordringene i persontilpasset medisin på en god måte?
Hvordan kan prioriteringsmeldingen adressere utfordringene i persontilpasset medisin på en god måte?

Time & Location

14 Aug 2024, 10:30 – 12:00

Arendal, Teaterplassen 2, 4801 Tyholmen, Norway

About the event

Konsortiet CONNECT er en unik sammeslutning av aktører på nettopp området persontilpasset medisin (også kjent som presisjonsmedisin). De vil presentere noen svar på spørsmålet i overskriften, slik at vi får et prioriteringssystem som også fungerer for den persontilpassede medisinen.

Publikum får også presentert nye resultater fra en pilotstudie om kliniske ekspertvurderinger, som er gjort i samarbeid med Oslo Economics.

Moderator Elisabeth Kirkeng Andersen leder oss gjennom seminaret. Se Arendalsukens nettsider for mer informasjon.

Bakgrunn Allerede i 2021 skrev regjerinspartiene i sin felles regjeringsplattform, Hurdalsplattformen, at de vil «legge frem en ny prioriteringsmelding som blant annet vurderer persontilpasset medisin og sikrer åpenhet og etterprøvbarhet rundt prioriteringer i helsetjenesten.»

Arbeidet med meldingen begynte sommeren 2023, da tre hurtigarbeidende ekspertgrupper ble nedsatt for å jobbe med tre temaer. De leverte sine arbeider i til departementet i februar 2024.

En generell analyse er at arbeidsgruppene i liten grad har behandlet spørsmål knyttet til persontilpasset medisin. Samtidig er det flere problemstillinger knyttet til persontilpasset medisin som vil måtte adresseres i fremtiden, og det er forventet at regjeringen vil måtte hente inn ny informasjon for å svare opp lovnaden i Hurdalsplattformen.

Share this event

bottom of page