top of page

Wed, 16 Aug

|

Clarion Hotel Tyholmen, Sal A

Kan persontilpasset medisin bidra til å løse ressurskrisen i helsetjenesten?

CONNECT-møte under Arendalsuka

Kan persontilpasset medisin bidra til å løse ressurskrisen i helsetjenesten?
Kan persontilpasset medisin bidra til å løse ressurskrisen i helsetjenesten?

Time & Location

16 Aug 2023, 16:30 – 17 Aug 2023, 17:30

Clarion Hotel Tyholmen, Sal A, Teaterplassen 2, 4801 Arendal, Norway

About the event

Konsortiet CONNECT inviterer til diskusjon om persontilpasset medisin i lys av ressurskrisen i helsetjenestene.

Se sendingen her: https://www.youtube.com/watch?v=PpwDXXl-UbM

Hva er de største ressursutfordringene helsetjenesten står overfor – og hvordan kan persontilpasset medisin bidra til å løse disse?

I løpet av denne timen tar vi på oss fremtidsbrillene. Vi ser på hva den nye strategien for persontilpasset medisin sier om utsiktene for mer presis behandling, og hvordan blant annet data fra norske kreftpasienter kan bidra til en mer effektiv bruk av helsepersonell og ressurser.

Både fagfolk og politikere deler sitt syn på hva som vil skape bedre ressursbruk i helsetjenesten i årene framover, og hvilken plass persontilpasset medisin bør få i helsetjenesten.

Statssekretær Truls Vasvik (A) innleder og deltar i panel.

Elisabeth Kirkeng Andersen er moderator.

CONNECT står for Norwegian Cancer Precision Medicine Implementation Consortium. Det er et offentlig-privat konsortium som jobber for å innføre persontilpasset medisin (også kalt presisjonsmedisin) innen kreftbehandling raskere. 30 partnere samler alle norske universitetssykehus, flere legemiddel- og teknologiselskaper, Kreftforeningen, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse, og Helsedirektoratet. Konsortiet er koordinert av Oslo Cancer Cluster.

Medvirkende

 • Truls Vasvik, Statssekretær, Helse- og omsorgsdepartemetnet
 • Tone W. Trøen, Stortingspolitiker, Høyre
 • Erik Magnus Sæther, Samfunnsøkonom, Oslo Economics
 • Karoline Knutsen, Seniorrådgiver, LMI
 • Gro Live Fagereng, Spesialrådgiver, Oslo Universitetssykehus
 • Ulrich Spreng, Fagdirektør, Helse Sør-Øst RHF
 • Giske Ursin, Direktør, Kreftregisteret
 • Siri Børø, Medical Advisor Oncology, Merck
 • Åsmund Flobakk, Lege og forsker, NTNU og St Olavs hospital
 • Kreftforeningen
 • Elisabeth Kirkeng Andersen, Moderator

Kontaktperson

Wenche Gerhardsen, Kommunikasjonssjef, Oslo Cancer Cluster, 92879842

Share this event

bottom of page