top of page

Tue, 15 Mar

|

Meeting on Zoom

Webinar: "Nukleærmedisin med presisjonsdiagnostikk og persontilpasset behandling"

CONNECT Working Group 1 hosts a webinar with topics from the clinical and research perspective. And what is in pipeline from the industry? The webinar will be held in Norwegian.

Registration is closed
See other events
Webinar: "Nukleærmedisin med presisjonsdiagnostikk og persontilpasset behandling"
Webinar: "Nukleærmedisin med presisjonsdiagnostikk og persontilpasset behandling"

Time & Location

15 Mar 2022, 15:00 – 16:30

Meeting on Zoom

About the event

Agenda

Velkommen

v/ Rune Sundset, Leder av regionalt kompetansenettverk for persontilpasset medisin i Helse Nord, UNN

Teranostikkens inntogsmarsj; treffer vi blink med radioaktiv presisjonsdiagnostikk og kan vi kurere med påfølgende radioaktiv behandling? 

v/Tore Bach-Gansmo , Universitetssykehuset Nord-Norge

Etablering av spesifikke PET-tracere i Norge; hvilke trenger vi, hvordan får vi det til og skal vi fordele mellom helseregionene?

v/Tom Chr. Adamsen, Haukland Universitetssykehus

Norge som ledende nasjon i utvikling av radioaktiv behandling – men hva skal til for å samle nasjonen til bedre deltagelse i kliniske studier?

v/Ole Kristian Hjelstuen, Inven2/ Universitet i Tromsø

Industripanel: Utvikling av helsenæring i Norge med fokus på nukleærmedisin som presisjonsdiagnostikk og persontilpasset behandling.

  • Hva ligger i pipeline?
  • Kan samspillet mellom industri og spesialisthelsetjenesten utvikles og hvor ligger flaskehalsene?

Panelists:

Jan Børge Jakobsen, Managing Director & Head of Product Supply Norway, Bayer

Evy Stavik, Global Head of Pre-clinical Development, GE Healthcare

Silje Sivesind, Sektordirektør Grossistvirksomhet og Bente Tange Harbø, Sektordirektør FoU, IFE

Contact: Jutta Heix, Head of International Affairs Oslo Cancer Cluster / Project Lead CONNECT; jh@oslocancercluster.no

Share this event

bottom of page