top of page

I helsenæringsmeldingen fra 2019 har den norske helseministeren bedt om initiativer som kan føre til en raskere innføring av presisjonsmedisin i både forskning og vanlig pasientomsorg.

CONNECTs reaksjon på dette var å opprette et unikt nasjonalt samarbeid der sentrale aktører går sammen om å innføre presisjonsmedisin raskere.

CONNECT-partnerne omfatter norske universitetssykehus, legemiddel- og teknologiselskaper, Kreftforeningen (pasientorganisasjon), Legemiddelindustrien (LMI), Folkehelseinstituttet, Statens Legemiddelverk og Helsedirektoratet.

Konsortiet er åpent for å ta inn nye partnere fra helseindustrien og offentlig sektor.

PARTNERE

bottom of page