top of page

Initiativer for presisjonsmedisin innen kreftbehandling (PCM) i Norge

CONNECT Update OCC Board_April 28th_nors
Female Scientist Using Microscope

CONNECT er en av fire sammenknyttede initiativer for presisjonsmedisin innen kreftbehandling som sikrer infrastruktur og samarbeid om diagnostikk, kliniske forsøk, avansert presisjonsmedisin og helsedata, f.eks. til helseøkonomisk analyse.

InPred

InPred (infrastruktur for presisjonsdiagnostikk) er en nasjonal infrastruktur for avansert molekylær diagnostikk som skal sikre en robust, interaktiv struktur og legge til rette for kliniske forsøk innen kreftmedisin på nasjonalt plan. Dette gjøres ved å gi pasienter lik tilgang til avansert diagnostikk og det aller beste innen kompetanse og teknologi.

IMPRESs

IMPRESS (Improving public cancer by implementing precision medicine in Norway) er en stor nasjonal klinisk studie for utvikling av presisjonsmedisin innen kreftbehandling. Målet er å se på effekten av å bruke legemidler som allerede er godkjente for bestemte kreftdiagnoser, til nye krefttyper, basert på genetiske forandringer (molekylær profil). Pasienter med utbredt kreftsykdom som har fått standard behandling, og som ikke har andre åpenbare behandlingsvalg, er aktuelle for å delta i IMPRESS-Norway. IMPRESS-Norway er en nasjonal studie, og alle sykehus med onkologi- og/eller hematologiavdelinger vil bli invitert til å delta i studien.

INSIGHT

INSIGHT (regulatorisk rammeverk for implementering av presisjonsmedisin i det norske helsevesenet) skal utvikle et analytisk rammeverk for bruk av syntetiske kontrolldata for å evaluere effektene av enarmede kliniske forsøk i liten skala, som i IMPRESS-Norway. INSIGHT skal bruke de utviklede kontrollarmene og data fra IMPRESS-Norway og InPred til å evaluere hvor kostnadseffektiv modellen for presisjonsmedisin innen kreftbehandling er og foreslå en ny refusjonsordning som gjenspeiler usikkerheten behandlingen innebærer.

bottom of page