top of page
Female Scientist Using Microscope

HVA ER
CONNECT?

CONNECT er et offentlig-privat konsortium som jobber for å innføre presisjonsmedisin innen kreftbehandling raskere. Partene i CONNECT prøver i fellesskap ut nye løsninger innen presisjonsmedisin for å gjøre praksis på området bedre.

Da CONNECT ble stiftet i desember 2020, sluttet 22 partnere seg til konsortiet. Det koordineres av Oslo Cancer Cluster. CONNECT samler alle norske universitetssykehus, legemiddel- og teknologiselskaper, Kreftforeningen, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Konsortiet åpner for å ta inn nye partnere fra helseindustrien og offentlig sektor.

WHAT PEOPLE SAY

“A culture for public-private collaboration is not created through strategic plans, political ambitions or celebratory speeches, but through actions and behaviours that set a new standard.”

—  Lars Petter Strand, Head of Medical at Novartis Oncology Norway

Partnere

No upcoming events at the moment

KONTAKT OSS

Via Oslo Cancer Cluster

Ullernchausséen 64-66, 0379 Oslo

Jutta Heix, Prosjektleder, CONNECT
jh@oslocancercluster.no

Takk for din melding!

bottom of page